Kategoriat
Personal

Vi välkomnar Christer Sundgren

Vi förstärker vår serviceorganisation och anställer Christer Sundgren. Christer har arbetat i branschen i många år och Lumibird Medical Nordics kommer kunna stärka vårt serviceerbjudande snabbt.